Cập Nhật:2022-06-06 09:15    Lượt Xem:172

Công Thành Chiến Trên Zing Me Kết quả với khóa học đầu tư đầu tư vào bước 9th.

*0 Từng chi nhánh an ninh quốc tế Shaanxin, được tài trợ bởi mối liên minh hướng giáo dục nhà đầu tư Shaanri, cùng sự tham gia của các đơn vị thành viên cộng đồng, và được tổ chức bởi Shenzhen panarama Network nghĩa. Và căn cứ giáo dục về nhà đầu tư toàn diện, bước thứ chín của Vòng thời trang giáo dục 2022 ShaanriCông Thành Chiến Trên Zing Me, bộ hướng dẫn Hợp Nhất Đầu tư và bộ giáo dục của Liên minh Hoa Kỳ, đã được hoàn thành công trong tháng Sáu. The chủ đề của lộ trình này là thông tin để tìm giá trị: Đầu tư Relationship Management and investment protection. Hạ Chí Kai, chuyên gia và giám đốc điều hành sản phẩm và bộ phận quảng cáo sản phẩm của Shenzhen valey Information Technology co., Lt., đã đưa ra những nội dung theo đây: tình hình hoàn toàn của thị trường dưới hệ thống đăng ký. Phát triển và ý nghĩa của hướng dẫn quản lý quan hệ đầu tư Giải thích nội dung chính trong hướng dẫn về quản lý quan hệ với nhà đầu tư; Cách tiếp xúc chính giữa các công ty trên sàn và các nhà đầu tư; Bảo vệ đầu tư. Một dạng quan trọng của việc tăng cường mối quan hệ với nhà đầu tư là một biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng của các công ty được liệt kê và một phần quan trọng trong việc bảo vệ nhà đầu tư. Trong những năm gần đây, với việc thúc đẩy một cải cách sâu sắc to àn diện của thị trường vốn và việc cải tiến liên tục hệ cơ bản của thị trường chứng khoán, đã được yêu cầu mới cho các công ty được liệt kê để củng cố tình hình nhà đầu tư; Việc quản lý quan hệ với nhà đầu tư của các công ty được liệt kê đã thu thập kinh nghiệm mới. Việc phát triển Internet đã tạo ra những thay đổi mới trong việc quản lý quan hệ với nhà đầu tư; Cơ quan điều tra hai chiều mở cửa thị trường vốn đã đưa ra những tình huống mới. cũng là một biện pháp quan trọng để thực hiện luật pháp chứng khoán mới. Có đầy đủ các hướng dẫn dẫn, xác định rõ quy định, phạm vi áp dụng và nguyên tắc quản lý quan hệ với nhà đầu tư; Tăng và cải thiện nội dung và phương pháp quản lý quan hệ với nhà đầu tư; Làm rõ hơn về tổ chức và tiến hành quan hệ với nhà đầu tư quản lý các công ty được liệt kê, và làm tăng giới hạn của công ty được liệt kê. Chương trình này tập trung vào nội dung chính trong các hướng dẫn, và đưa ra các hình thức giao tiếp giữa các công ty và các nhà đầu tư được liệt kê, để phát triển một cuộc giao tiếp hiệu quả giữa các công ty và các nhà đầu tư, và giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các công ty được liệt kê và tham gia tích cực. Những người thành viên của liên minh tổ chức giai đoạn đầu tư Để tiếp tục giúp các nhà đầu tư hiểu các quy tắc, nhận dạng các rủi ro, tiếp tục hướng dẫn các nhà đầu tư thiết lập hợp lý, giá trị và lâu dài, và trồng các nhà đầu tư hợp lý và trưởng thành, các thành viên liên minh sẽ thực hiện một khóa mạng đầu tư đầu tư đầu tư mới và nâng cao ở 2022. (mạng lưới Toàn cảnh) [1 lối ra dành cho12}Dừng tay cho bạn sử dụng]

  
Liên Kết:

Powered by Soi cầu Xổ số Siêu Tốc 5 phút @2013-2022 RSS sitemap HTMLsitemap

Copyright 站群系统 © 2013-2022 SODO66 Đã đăng ký Bản quyền